Declaratie Protectie Date Parteneri

Home / Declaratie Protectie Date Parteneri

Stimate Partener,


Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date, pentru statele membre UE, și care sunt aplicabile începând cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru transparența și legalitatea cu care operăm datele personale ce ni le încredințezi

Infodesign Group S.A. ştie cât de importantă este confidenţialitatea pentru partenerii și clienţii noştri şi se străduiește să explice clar modul în care colectăm, utilizăm, dezvăluim, transferăm şi stocăm informaţiile dumneavoastră cu caracter personal.

Entitatea INFODESIGN pe care ați contactat-o ​​este operatorul de date cu privire la datele personale primite și procesate în legătură cu dumneavoastră, ca parte a furnizării de „Produse și Servicii” către dumneavoastră. INFODESIGN își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze, în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal furnizate de dumnevoastră prin intermediul formularelor, e-mail-urilor sau aplicațiilor noastre web.

Ce înseamnă date cu caracter personal

Atunci când contactați INFODESIGN, are loc un schimb de informații. Printre acestea, se pot afla și date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, numere de telefon, adrese de e-mail, CNP, serie si numar carte de identitate, detalii de transport – adrese de colectare sau livrare.

INFODESIGN dorește să proceseze în continuare datele personale pentru a vă transmite informații legate de cereri sau oferte, facturare sau orice alte informații necesare bunului mers al parteneriatului comercial dintre companiile noastre.

Scopul colectării datelor precizate mai sus este cel declarat, iar prin scop se poate identifica una sau mai multe dintre următoarele situații:

  • pentru îmbunatățirea calității produselor și serviciilor INFODESIGNastfel încât să vină în întampinarea nevoilor utilizatorilor și pentru a furniza noutăți despre produsele și serviciile oferite;
  • facturarea, livrarea și comercializarea de produse și/sau servicii incluzând facturarea și livrarea acestora;

Datele dumneavoastră sunt necesare executării serviciilor, emiterii facturilor, a avizelor de expediție si rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfașurată de INFODESIGN.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de care INFODESIGN și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

  • angajații responsabili de întocmirea facturilor și avizelor de expediție,
  • angajații responsabili de website-ul Infodesign.ro
  • transportatorilor pentru efectuarea transporturilor de produse, corespondenței și a comunicărilor,
  • terților implicați în îndeplinirea scopului vizat pentru persoanelor vizate.

Conform legislației in vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământului sau a datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției, în cazul în care considerați că nu vă sunt respectate sau au fost încălcate drepturile pe care le aveți.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a remedia situația.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către INFODESIGN, care poate fi contactată în urmatoarele moduri:

  • telefonic: +4 021 212 01 76
  • e-mail:legal@Infodesign.ro
  • la adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 86

Menționăm ca informațiile prezentate mai sus vor fi permanent la dispoziția dumneavoastra, în format actualizat, pe website-ul www.Infodesign.ro .

Start typing and press Enter to search